Loading...
FRANCHISE 2017-05-20T17:04:08+00:00

TO ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ FRANCHISE

Το σύστημα Franchise αποτελεί ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό εργαλείο ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας του Ανθρώπου. Το θεμέλιο του συστήματος αυτού αποτελεί η συνεργατική σχέση μεταξύ των συμβαλλομένων μίας Σύμβασης. Ο ένας συμβαλλόμενος (Franchisee) καταβάλει αμοιβή στον δεύτερο, (Franchisor) με σκοπό να αποκτήσει το δικαίωμα πώλησης αγαθών ή υπηρεσιών, χρησιμοποιώντας ένα όνομα ή ένα εμπορικό σήμα που αυτός έχει αναπτύξει και καθιερώσει. Ο δεύτερος συμβαλλόμενος (Franchisor) εφοδιάζει τον Franchisee με ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Υποστήριξης Λειτουργίας και Διοίκησης, με σκοπό να λειτουργήσει η επιχείρηση του δεύτερου με επιτυχία.

Σε μία συνεργασία με βάση το Franchising, είναι απαραίτητο να ξεχωρίζει κανείς, τους Franchisees από τους Franchisors.

Franchisors: Είναι επιχειρήσεις όπου προσφέρουν την επωνυμία τους καθώς και τα συστήματα διαχείρισης (μεθόδους για να λειτουργήσεις μια επιχείρηση). Αποτελούνται, συνήθως, από επιτυχημένους επιχειρηματίες οι οποίοι μετατρέπουν την επιχείρησή τους σε δίκτυο Franchise, προκειμένου να διευρύνουν το μερίδιο αγοράς τους και να αναπτυχθούν χωρίς να αυξήσουν απαραίτητα το προσωπικό τους ή να ξοδέψουν όλα τους τα χρήματα.

Franchisees: Πρόσωπα που συμφωνούν με την ιδέα να επενδύσουν σε ένα Franchise, το οποίο θα διαχειριστούν σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης Franchise. Οι Franchisees πληρώνουν τους Franchisors για το δικαίωμα που τους παρέχουν να χρησιμοποιούν την επωνυμία της επιχείρησής τους (για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα), καθώς και τα συστήματα διαχείρισης. Οι Franchisees λαμβάνουν αρχική εκπαίδευση καθώς και συνεχή υποστήριξη.

Το σύστημα Franchise προσφέρει πλεονεκτήματα και στους δύο Συμβαλλομένους. Ο Franchisor επεκτείνει την επιχείρησή του, χωρίς να υπάρχει η ανάγκη για συγκέντρωση μεγάλων κεφαλαίων για αγορά ή κατασκευή νέων καταστημάτων, την απόκτηση νέου εξοπλισμού, τη διενέργεια νέας διαφημιστικής καμπάνιας. Εξίσου σημαντική είναι η επιβάρυνση του υπάρχοντος προσωπικού με την προσπάθεια ανάπτυξης νέων σημείων πώλησης και η πρόσληψη νέου προσωπικού για τη λειτουργία αυτών των νέων σημείων. Σημαντικό όφελος υπάρχει και από τον ενθουσιασμό και την επιχειρηματική ικανότητα των μεμονωμένων επιχειρηματιών, που θα γίνουν οι Franchisees και θα προσφέρουν ενεργητικότητα, ζωντάνια και φρέσκες ιδέες στο συνολικό σύστημα.

Στην περίπτωση της διεθνούς επέκτασης των εργασιών του Franchisor, η καλή γνώση της τοπικής αγοράς, του ανταγωνισμού, των προτιμήσεων των τοπικών καταναλωτών και της Νομοθεσίας της χώρας του, είναι σημαντικό πλεονέκτημα που φέρνει ο τοπικός Franchisee, στη συνεργασία του με τον Franchisor.

Για τον Franchisee, τώρα, τα οφέλη είναι εξίσου σημαντικά. Πρώτα από όλα, αποκτά την απαραίτητη εμπειρία οργάνωσης και διοίκησης μίας επιχείρησης που ο ίδιος επιθυμεί να αναπτύξει, χωρίς να απαιτούνται μακροχρόνιες και εξειδικευμένες σπουδές. Αποκτά γνώσεις και τεχνογνωσία σε θέματα που πιθανόν δεν θα μπορούσε να αποκτήσει μόνος του (π.χ. marketing, πωλήσεις, διοίκηση προσωπικού) και θα έχει στη διάθεσή του ένα έτοιμο σύστημα επίλυσης και διαχείρισης κρίσεων. Οι πιθανότητες επιτυχίας της επιχείρησης του Franchisee είναι πολύ μεγαλύτερες, αφού χάρη στη βοήθεια του Franchisor η επιλογή τοποθεσίας θα είναι πιο σωστή, η εκπαίδευση του προσωπικού θα είναι πιο άνετη και γρήγορη, η προμήθεια έτοιμων γευμάτων θα μειώνει τους χρόνους εξυπηρέτησης, το έτοιμο και δοκιμασμένο πρόγραμμα συντήρησης του εξοπλισμού θα περιορίσει σημαντικά τις απώλειες λόγω βλαβών κ.λ.π. Τέλος, ο Franchisee θα μπορεί να επωφελείται από την έρευνα και ανάπτυξη (R&D) που θα εκτελεί ο Franchisor και τα αποτελέσματα των οποίων θα είναι άμεσα διαθέσιμα σε αυτόν.

ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ FRANCHISE ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑΣΗ

Η εστίαση είναι διεθνώς αναγνωρισμένος, ως ο κλάδος με τη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση συστημάτων Franchise.

Εκείνο που πρέπει να προσέξει ο Franchisor, αλλά και οι υποψήφιοι Franchisees είναι εκείνα τα στοιχεία που αναδεικνύουν ένα επιτυχημένο σύστημα Franchise στην εστίαση:

Το σωστό επιχειρηματικό μοντέλο, ο τρόπος δηλαδή που η αλυσίδα διαφοροποιεί την πρόταση αξίας της σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Η πρόταση πρέπει να αποτελεί μια ξεκάθαρη, διακριτή και αναγνωρίσιμη εμπειρία περιέχοντας μια ισορροπημένη σχέση ποιότητας-τιμής, στηριζόμενη σε δυνατές υποδομές και αποτελεσματικές επιχειρησιακές λειτουργίες. Η συνολική πρόταση θα πρέπει να λειτουργεί και ως Brand, ώστε να δημιουργήσει μια ξεχωριστή κατηγορία, σημείο αναφοράς μέσα στην αγορά που απευθύνεται.

Η επίτευξη οικονομιών κλίμακαςέτσι ώστε να είναι ανταγωνιστικό το σύστημα σε επίπεδο κόστους. Θα πρέπει να επιδιωχθεί ισχυρή αγοραστική δύναμη σε επίπεδο πρώτων υλών και ταυτόχρονα η εξασφάλιση της κρίσιμης μάζας που μπορεί να τυποποιήσει την παραγωγή. Το κόστος για τους Franchisees είναι κρίσιμος παράγοντας όχι μόνο για την κερδοφορίας τους αλλά και για την παραμονή τους στο δίκτυο.

Τα θεμελιώδη μεγέθη, η μικτή κερδοφορία  και η σχέση μεταξύ σταθερών- μεταβλητών δαπανών. Το μοντέλο θα πρέπει να διαθέτει ταχύτητα προσαρμογής στις συνεχείς αλλαγές του ανταγωνιστικού πεδίου και ευελιξία στις συνεχείς αυξομειώσεις τη ζήτησης και τον κατακερματισμό της αγοράς.

Η στρατηγική ανάπτυξης,  η επιλογή σημείου, η προσαρμοστικότητα στην τοπική αγορά, αλλά και η αξιοποίηση μοντέλων, όπως των multi-unit και multi-brandFranchise

Σημεία Ελέγχου των Franchisees

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχία ενός συστήματος Franchise, είναι η καταλληλότητα του Franchisee. Η διαδικασία της επιλογής των Franchisees είναι ένα από τα πλέον σημαντικά στάδια για την επιτυχή δημιουργία ενός Franchise και της ανάπτυξης του δικτύου. Απαιτείται σωστός σχεδιασμός και προσεκτικά βήματα πριν την τελική συμφωνία. Η επιλογή του κατάλληλου Franchisee πρέπει να είναι μια «συνειδητή επιλογή». Μια επιλογή που έχει βασιστεί πάνω σε σωστά κριτήρια  κι όπου και οι δύο πλευρές είναι έτοιμες να αποδεχθούν το ρόλο τους, τις υποχρεώσεις τους, τις δεσμεύσεις τους ακόμα και να αναλάβουν το μέρος των επιχειρηματικών κινδύνων που τους αναλογεί. Mε λίγα λόγια να κατανοούν και να αποδέχονται πλήρως όλες τις κρίσιμες συνιστώσες του εγχειρήματος.

Όπως ο υποψήφιος Franchisee οφείλει να συμμετέχει σε διαδικασίες πριν την εν δυνάμει «επιλογή» του, έτσι κι ο ίδιος ο Franchisor οφείλει να έχει θεσπίσει τις κατάλληλες διαδικασίες, να παρέχει την αναγκαία πληροφόρηση, ώστε να διασφαλίσει ότι ο Franchisee γνωρίζει και κατανοεί όλες τις παραμέτρους του concept και της επιχειρηματικής πρότασης.

Απαραίτητα σημεία ελέγχου καταλληλότητας ενός Franchisee είναι:

Απαραίτητες δεξιότητες

Διαθέτει ο επενδυτής που θέλει να γίνει δικός μας Franchisee τις απαραίτητες δεξιότητες, τις απαραίτητες ικανότητες και εμπειρίες  για να διαχειριστεί αποτελεσματικά τη δική του  επιχείρηση; Διαθέτει τα κατάλληλα συμπεριφορικά χαρακτηριστικά για να αντιμετωπίσει τις απαιτήσεις του δικτύου μας; Για παράδειγμα, ένα concept που απαιτεί ικανότητες πώλησης,  den μπορεί να τα υποστηρίξει κάποιος που δεν έχει καλές γνώσεις και εμπειρία στις πωλήσεις. Συνεπώς, θα πρέπει να αναπτυχθεί ένα σύστημα ελέγχου των ικανοτήτων κάθε υποψήφιου επενδυτή στο δίκτυό μας.

Κατανόηση των όρων συνεργασίας

Αρκετοί Franchisees θεωρούν ότι δεν θα χρειαστεί να καταβάλλουν προσπάθεια και κόπο για την επιτυχία και την ομαλή λειτουργία της επιχείρησής τους, που θα ανήκει στο δίκτυό μας. Αυτό είναι λάθος, αφού είναι προφανές ότι απαιτείται περισσότερη δουλειά και προσωπική ενασχόληση από ποτέ, σε μια δική σου επιχείρηση, ακόμα και αν ανήκει σε δοκιμασμένο δίκτυο. Ο Franchisee χρειάζεται να είναι αφοσιωμένος στις καθημερινές λειτουργίες της επιχείρησης, ειδικά τον πρώτο καιρό, μέχρι να ενταχθούν όλες οι διαδικασίες σε ένα ρυθμό και μέχρις ότου υπάρξει μια σωστά προετοιμασμένη ομάδα, που θα είναι υπεύθυνη για τις καθημερινές απαραίτητες διεργασίες. Και κάτι τέτοιο απαιτεί και χρόνο και πόρους και κυρίως δέσμευση.

ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ FRANCHISE ΣΤΗΝ ΕΣΤΙΑΣΗ

Διαθέσιμο κεφάλαιο

Είναι σημαντικό ο Franchisee να διαθέτει το απαραίτητο κεφάλαιο προτού προχωρήσει στην ένταξή του στο δίκτυό μας. Το διαθέσιμο κεφάλαιο πρέπει να καλύπτει την αρχική επένδυση και το αναγκαίο κεφάλαιο κίνησης που χρειάζεται μέχρι την επίτευξη του νεκρού σημείου,  την κατάκτηση θετικών χρηματοροών για τρείς τουλάχιστον περιόδους. Δεν αρκεί η επίτευξη κερδοφορίας! Κρίσιμο στοιχείο είναι το θετικό cashflow, η δυνατότητα κάλυψης των αναγκών πχ σε εμπόρευμα  για να στηρίξεις τη αύξηση των πωλήσεων ή την ανανέωση του μίγματος προϊόντος κλπ

Απόφαση με βάση τα «θέλω» και τα «μπορώ»

Οι αποφάσεις των ανθρώπων εξαρτώνται συχνά από τα συναισθήματά μας και τις προτιμήσεις μας. Είναι πολλές οι  περιπτώσεις όπου Franchisees επιλέγουν να ενταχθούν σε ένα δίκτυο που δραστηριοποιείται σε έναν κλάδο, επειδή οι ίδιοι βλέπουν αυτόν κλάδο με συμπάθεια ή ασχολούνται ερασιτεχνικά (π.χ. αθλητικά είδη, μουσικά όργανα, κ.λ.π), ή στη συγκεκριμένη περίπτωσή είναι πολύ πιθανό να επιλέξουν το concept άτομα που τους αρέσει το φαγητό. Οφείλουμε να εξετάσουμε το ζήτημα πιο λογικά. Μπορεί ο υποψήφιος Franchisee να διαχειριστεί αποτελεσματικά ένα εστιατόριο. Τα ”θέλω” μπορεί να αποτελούν σημαντικό στοιχείο αφετηρίας,  αλλά πιο κρίσιμο είναι οι ικανότητές μας, οι διαθέσιμοι πόροι, η ισορροπία προσωπικής ζωής και επιχειρηματικής δράσης, η συναίνεση και υποστήριξη των ανθρώπων μας ο κλάδος, και φυσικά η αγορά, ο ανταγωνισμός, οι διαθέσιμες περιοχές και τόσα άλλα. Και πρέπει να τα λάβουμε όλα υπόψη προτού προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε κίνηση…

Επιλογή σημείου εγκατάστασης

Είναι γνωστή η απάντηση των ειδικών του Marketing, στο ερώτημα για το πιο είναι το τρίπτυχο επιτυχίας ενός δικτύου Franchise. “Location-Location-Location” δηλαδή «Σημείο-Σημείο-Σημείο». Η επιλογή του σημείου εγκατάστασης κάθε καταστήματος του δικτύου πρέπει να βασίζεται σε τέσσερα (4) στοιχεία:

την κυκλοφορία πεζών και οχημάτων

στην ορατότητα

την άνεση πρόσβασης (convenience)

το Συμβόλαιο Μίσθωσης

Παρεχόμενες Υπηρεσίες του Franchisor ‘LOUKOUMI’

Στα πλαίσια της ανάπτυξης με τη μέθοδο του MasterFranchise, ο Franchisor αναλαμβάνει τη συνεισφορά σε ένα εύρος παρεχόμενων υπηρεσιών, αναγκαίων και απαραίτητων για τη διευκόλυνση, υποστήριξη και ενδυνάμωση του Franchisee.

Αυτές καταγράφονται ως οι ακόλουθες:

Στην παράδοση του δικαιώματος της δικαιοχρησίας

Στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου μενού, με τα μοναδικά χαρακτηριστικά της εθνικής ελληνικής κουζίνας

Σε αναπροσαρμογές και βελτιώσεις του μενού στις καταναλωτικές ανάγκες των Δανών, αν και εφόσον αποφασισθεί από τον Franchisor ως αναγκαίο για τη βιωσιμότητα του εγχειρήματος

Στην παροχή 53 ειδών κρεάτων, κρεατοσκευασμάτων και στη συνεχή έρευνα και ανάπτυξη με καινοτομικό χαρακτήρα στο είδος

Στην παράδοση και αναπροσαρμογή όλων των εγχειριδίων – manual

Αρχική εκπαίδευση στην τεχνογνωσία της ορθής οργάνωσης και λειτουργίας του Franchise του πρώτου καταστήματος. Αναλυτικότερα στα θεματικά αντικείμενα:

MarketingTraining: το προσωπικό θα εκπαιδευτεί σε θέματα προβολής εδεσμάτων κρέατος και των πλεονεκτημάτων της επιχείρησης του M.F. έναντι άλλων.

ProccessTraining: θα παρασχεθεί εκπαίδευση στην προετοιμασία και το σερβίρισμα των εδεσμάτων, με εστίαση στην ακρίβεια των παραγγελιών, στην ποιότητα των πιάτων και στην ταχύτητα σερβιρίσματος.

General BusinessTraining: το προσωπικό του M.F. θα εκπαιδευτεί σε θέματα Γενικής Διοίκησης και συστήματα διαχείρισης (λογιστικά, τήρηση αρχείων, τήρηση αποθεμάτων και χρήση κατάλληλου λογισμικού κ.λ.π.)

Συνεχή υποστήριξη με τη μορφή εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε βελτιστοποιήσεις και αλλαγές

Στη μορφή των νέων καταστημάτων και στην απόκτηση νέου εξοπλισμού

Στην ανάπτυξη του προγράμματος marketing

Στην συνεχή κάλυψη των αναγκών σε προμήθειες

Στην έρευνα και ανάπτυξη νέων προϊόντων

Στην Αρχή ίσης μεταχείρισης δικαιοδόχων

Το σύνολο των επιμέρους αυτών παροχών, καθώς και οι επιμέρους αναλυτικές αναφορές τους καταγράφονται λεπτομερώς στην υπογραφείσα σύμβαση, καλύπτοντας πλήρως τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της εταιρείας του Franchisor.